dsw

De eerste ziektekosten premie voor 2016 is bekend gemaakt. Het is nog maar september, maar DSW is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die haar premies voor 2016 heeft bepaald. Deze premie is vaak een indicatie voor wat andere zorgverzekeraars gaan doen met hun premies. Op 19 november moeten alle premies bekend zijn en kun je een keuze gaan maken uit het grote aanbod. Wat de eerste premie is en hoe deze is bepaald zal ik verder in dit artikel toelichten.

Ziektekosten: hoe hoog is de eerste premie die bekend is gemaakt?

Waar DSW in eerder jaren de premies nog gelijk heeft gehouden of zelfs verlaagd, daar is er nu voor gekozen om de premie iets te laten stijgen. De premie is voor 2016 met €45 gestegen. Per maand betekent dit een stijging van €3,75. Per jaar ben je bij DSW nu een bedrag van €1185 aan premie kwijt, wat neerkomt op een maanbedrag van €95 en een procentuele stijging van 3,9%.

DSW kiest ervoor om gebruik te maken van alleen een restitutiepolis. Dit is een polis waarbij het niet uitmaakt bij welke zorgverlener je zorg krijgt. Je kunt dus zelf kiezen waar je naar toe wil en alle zorg, buiten het eigen risico, wordt hier vergoed. DSW vind het belangrijk dat elke verzekerde gebruik kan maken van zorg waar hij/zij dat zelf wil. DSW biedt dus geen natura- of budgetpolis aan, waarbij je alleen gebruik kunt maken van zorg bij zorgverleners waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft gesloten.

Waarom heeft DSW de ziektekosten premie laten stijgen?

Zoals gezegd is het voor DSW de eerste premiestijging in een aantal jaren. Eerdere jaren bleef de premie gelijk of werd deze zelfs lager. Er zijn meerdere redenen waarom DSW er nu voor heeft gekozen om de premie te laten stijgen. Zo wordt er ieder jaar meer uitgegeven aan zorg door de vergrijzing, door inflatie, door de invoering van nieuwe behandelingen en door de introductie van nieuwe geneesmiddelen.

Naast de stijging van de uitgaven van zorg is er sinds dit jaar voor gekozen om wijkverpleging in het basispakket op te nemen. Dit zorgt ervoor dat er meer kosten gemaakt moeten worden uit de basisverzekering, waar de kosten voor wijkverpleging eerst nog vergoed werden uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Door deze ontwikkeling is het volgens DSW goed mogelijk dat de premies tot 2020 blijven stijgen. Mocht achteraf blijken dat de premiestijging te fors is geweest, dan zal DSW de premie voor de komende jaren weer verlagen.

Hoe kan het dat de ziektekosten premie lager uitvalt dan de berichten van de overheid?
De ziektekosten premie die DSW voor 2016 bekend heeft gemaakt valt lager uit dan de overheid op Prinsjesdag heeft aangekondigd. Volgens de begroting werd er rekening gehouden met een premiestijging van €85. Dit jaar is niet het eerste jaar dat DSW een lagere premie bekend maakt dan de overheid heeft begroot. Sterker nog, het is voor het vierde jaar op rij dat de premie lager is dan door de overheid begroot. Dit heeft volgens DSW vooral te maken met het feit dat ze denken dat de zorgkosten lager zullen uitvallen dan de overheid heeft begroot.

Is het verrassend dat de ziektekosten premie lager uitvalt?

Volgens verschillende vergelijkingssites is het niet verrassend dat de premie bij DSW lager uitvalt. DSW heeft er de afgelopen jaren behoorlijk wat klanten bijgekregen. Daarnaast beschikt DSW over een relatief grote reserve en kan daarmee behoorlijk wat opvangen. Deze reserves zijn gebruikt om de onvermijdelijke premiestijging tot een minimum te beperken en dat is DSW goed gelukt. Vraag blijft natuurlijk of de overige zorgverzekeraars hierin mee kunnen en willen gaan. Dit is niet heel waarschijnlijk. De meeste andere zorgverzekeraars hebben niet zo’ n grote reserve als DSW en zullen er daarom voor kiezen om de premies voor 2016 te laten stijgen. Het grote wachten is daarom begonnen!