Je zit misschien nog half met je hoofd in de zomer, maar feit is dat het eind van het jaar er al weer aan komt. Dit betekent dat de premies van de verschillende zorgverzekeraars straks weer bekend worden gemaakt. Voor 2016 zijn er een aantal veranderingen bekend gemaakt. Deze veranderingen hebben betrekking op de hoogte van het eigen risicobedrag. Welk bedrag dit is en waar je allemaal rekening mee moet houden bij het eigen risico zal ik hier voor jullie uitwerken.

Wat houdt het in en hoe hoog is het bedrag voor 2016?

De ziektekosten, ook wel zorgverzekering genoemd, kent sinds 2008 een eigen risico. In dat jaar heeft de Nederlandse overheid het eigen risico vastgesteld op €150. Sindsdien is het eigen risico elk jaar in stappen omhoog gegaan en voor 2016 is het vastgesteld op een bedrag van €385. Dit is een stijging van €10 ten opzichte van 2015.
Het eigen risico houdt in dat je voor, bijna, alle zorg die je gebruikt allereerst dit eigen risicobedrag moet betalen. Als je eigen risico opgebruikt is vergoedt je zorgverzekeraar de bedragen die boven het eigen risico uitkomen. Toch zijn er enkele uitzonderingen van soorten zorg die niet binnen het eigen risico vallen en daarom dus altijd door je zorgverzekeraar vergoed worden.

Waarvoor hoef je geen eigen risico te gebruiken?

Er zijn dus ziektekosten die je niet vanuit je eigen risico hoeft te betalen. Bezoeken aan de huisarts hoef je, net als eerdere jaren, niet te betalen en worden vergoed door je zorgverzekeraar. Hetzelfde geldt voor bezoeken aan de huisartsenpost. Dit verandert als je vanuit je huisarts of vanuit een huisartsenpost wordt doorverwezen voor een specialistisch onderzoek. Hierover zal ik in de volgende paragraaf meer vertellen.

Naast bezoeken aan de huisarts en een huisartsenpost hoef je verloskundige zorg, kraamzorg, ketenzorg, wijkverpleging en onderzoek bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten niet vanuit je eigen risico te betalen. Voor kinderen beneden de 18 jaar geldt dat ze ook geen gebruik maken van het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hoeven voor de basisverzekering geen premie te betalen en zijn vaak meeverzekerd bij de ouders.

Ook voor hulpmiddelen die in bruikleen zijn bij de thuiszorg hoeft geen eigen risico betaald te worden. Als je een orgaan gedoneerd krijgt hoef je de reiskosten niet te betalen en ook nacontroles na bijvoorbeeld een operatie vallen niet binnen het eigen risico. Je kunt naast je basisverzekering ook een aanvullende verzekering afsluiten, bijvoorbeeld voor de tandarts. Aanvullende verzekeringen worden niet uit het eigen risico vergoed. Ten slotte kunnen zorgverzekeraars er zelf voor kiezen om bepaalde medicijnen niet vanuit het eigen risico te vergoeden. Het gaat dan meestal om relatief goedkope voorkeursgeneesmiddelen.

Ziektekosten: wat moet er wel vanuit het eigen risico betaald worden?

Alle andere ziektekosten die je maakt moeten uit het eigen risico betaald worden. Zoals ik in de vorige paragraaf al heb aangegeven worden behandelingen in het ziekenhuis na verwijzing vanaf de huisarts uit het eigen risico genomen. Zorg op de eerste hulp maakt ook gebruik van het eigen risico. Bedenk daarom voordat je naar de eerste hulp gaat of je zorgvraag echt urgent is. Een bezoek aan de huisarts, en eventuele handelingen die hij doet, worden namelijk niet uit je eigen risico genomen. Als je hele eigen risico opgebruikt is vergoedt je zorgverzekeraar de kosten die boven het eigen risicobedrag uitkomen.

Hoe zit het met de eigen bijdrage?

Aan sommige ziektekosten zit een eigen bijdrage verbonden. Deze eigen bijdrage moet altijd betaald worden, ongeacht of je eigen risico opgebruikt is of niet. Een eigen bijdrage kan bijvoorbeeld gevraagd worden voor het gebruik van hulpmiddelen, voor bepaalde soorten geneesmiddelen en voor zittend ziekenvervoer. De eigen bijdrage moet altijd eerst betaald worden en het, eventuele, resterende bedrag wordt dan uit het verplichte eigen risico vergoed.

Kan ik mijn eigen risico bedrag ook verhogen of verlagen?

Elke verzekerde heeft de mogelijkheid om het eigen risicobedrag aan te passen. Het wettelijk verplichte eigen risico is voor 2016 €385. Lager dan dit bedrag is niet mogelijk. Het is wel toegestaan om je eigen risico te verhogen tot een maximum van €885. Dit betekent wel dat je meer zelf moet betalen als je toch gebruik maakt van zorg. Een voordeel van het kiezen van een hoog eigen risicobedrag is dat je een korting krijgt op de premie. Als je dus een jaar geen zorg gebruikt ben je goedkoper uit met een hoog eigen risico. Over het algemeen kiezen mensen die bijna geen zorg nodig hebben en in één keer een groot bedrag kunnen betalen als ze wel onverwacht zorg nodig hebben voor een hoog eigen risico.