Gisteren was het Prinsjesdag en dat is de dag waarop het kabinet haar plannen voor het komende jaar bekend maakt. Dit jaar gaat er op het gebied van zorgverzekeringen ook weer wat veranderen. De belangrijkste plannen zetten wij voor u even op een rijtje.

Verhoging van het eigen risico met €10,-

Afgelopen jaar was het eigen risico €375,- en in het jaar 2016 wordt het met 10 euro verhoogd. Het eigen risico komt dus te liggen op €385,-. Vanaf 2008 wordt het eigen risico elk jaar verhoogd. Toentertijd was het eigen risico €155,- dus er heeft al een flinke verdubbeling plaatsgevonden. Meer informatie over het eigen risico vind je op de pagina eigen risico.

Verhoging zorgpremie met €85,-

De premie voor de zorgverzekering stijgt met iets meer dan €7,- per maand en dat komt uit op 85 euro op jaarbasis. Dit bedrag is een schatting want uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars wat ze gaan doen met hun premies want deze mogen ze zelf vaststellen. Maar dit is alsnog wel iets om vast rekening mee te houden.

Verhoging zorgtoeslag met €71,-

De zorgpremie stijgt en gelukkig stijgt de zorgtoeslag mee. De zorgtoeslag wordt in 2016 verhoogt met €71,- en dat betekent dat er meer geld beschikbaar is vanuit de overheid om de zorgverzekering te betalen. Niet iedere Nederlander heeft recht op zorgtoeslag. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet je voeldoen aan de inkomenseis en mag je spaarrekening niet te groot zijn.

Wijzigingen basisverzekering

Uit de basisverzekering worden voor 2016 geen behandelingen en vergoedingen geschrapt. De basisverzekering wordt zelfs uitgebreid:

Medisch specialistische zorg sportarts
Een sportarts mag nu medisch specialistische zorg verlenen indien dit tot zijn/haar deskundigheidsgebied behoort

Vergoeding invasieve diagnostiek / Prenatale screening
De invasieve diagnostiek wordt vergoed wanneer uit de Prenatale Test (NIPT) blijkt dat men een aanmerkelijke kans heeft om een kind te krijgen met een chromosoomafwijking.

Prenatale chirurgie
Het opereren van foetussen met een open ruggetje wordt vergoed.

Eigen bijdrage (25%) hoortoestel kinderen komt te vervallen
De eigen bijdrage (25%) bij aanschaf van een hoortoestel voor kinderen tot 18 jaar komt te vervallen. Wanneer u dus een hoortoestel voor uw kind (tot 18 jaar) een hoortoestel aanschaft krijgt u deze volledig vergoed.

Vergoeding kraamzorg
Het was even onzeker of de vergoeding voor de kraamzorg wel of niet in het basispakket zou blijven. Kraamzorg wordt ook in 2016 vergoed vanuit de basisverzekering.

Overige wijzigingen in de zorg

Investering door kabinet in de zorg
Het kabinet investeert een bedrag van 375 miljoen euro in de zorg. Onder andere 100 miljoen euro is bestemd voor het opleiden van personeel in verpleeghuizen en 133 miljoen euro voor het verkrijgen van betere zorg in verpleeghuizen.

20 Miljoen extra voor oplossing problemen PGB
In het eerste en tweede kwartaal van 2015 kregen veel mensen te maken met problemen rondom het persoonsgebonden budget (PGB). Om deze problemen op te lossen wordt 20 miljoen euro vrijgemaakt.

Vergoeding dagbesteding patiënten verpleeghuis
Patiënten die verblijven in een verpleeghuis krijgen 1000 euro per jaar voor dagbesteding. De vergoeding voor dagbesteding moet ervoor zorgen dat bewoners per vijf dagen een uur aandacht krijgen van een begeleider.

Belangrijke data m.b.t. zorgverzekering 2016

15 september 2015
Op deze dag wordt tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt wat de veranderingen zijn m.b.t. zorgverzekering. De gemiddelde hoogte van de zorgpremie, hoogte van het eigen risico en inhoud basisverzekering voor 2016 worden bekend gemaakt op deze dag.

19 november 2015
Op deze dag dienen alle zorgverzekeraars in Nederland de premies voor hun zorgverzekeringen bekend hebben gemaakt. Het gaat hier om alle premies: zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekeringen.

31 december 2015
U hebt tot en met 31 december 2015 de tijd om uw oude zorgverzekering op te zeggen.

31 januari 2016
U hebt tot en met 31 januari 2016 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Voorwaarde is wel dat u uw oude zorgverzekering uiterlijk 31 december hebt opgezegd. U zorgverzekering gaat in dat geval per 1 januari 2016 met terugwerkende kracht in.

Zorgverzekeringen vergelijken

Uw huidige zorgverzekeraar moet u voor 19 november informeren hoe de zorgverzekering 2016 eruit ziet evenals welke premie u moet gaan betalen voor uw zorgverzekering 2016. Tot 31 december 2015 hebt u de tijd om eventueel over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars moeten uiterlijk 19 november 2015 hun premies bekend hebben gemaakt. Vanaf die datum kunt u het beste zorgverzekeringen vergelijken. U hebt dan namelijk een compleet overzicht met informatie over verzekeringsvoorwaarden en zorgpremies van alle zorgverzekeraars.