Drie op de tien Nederlanders heeft geen vertrouwen in Nederlandse zorgverzekeraars. Het vertrouwen in zorgverzekeraars is veel minder dan in artsen, patiëntenverenigingen en zorgverleners. Het gemiddelde vertrouwen in zorgverzekeraars krijgt slechts een 5,9. Het vertrouwen is dus minimaal zo blijkt uit een onderzoek van Trust Compass Onderzoek 2015.

Het vertrouwenscijfer (5,9) is dus best wel laag. Men heeft meer vertrouwen in artsen en andere zorgverleners. Het cijfer dat aan hen wordt gegeven is 7,4. Daarnaast worden patiëntenverenigingen ook veel meer vertrouwd. Zij krijgen als vertrouwenscijfer een 6,9. Zorgverzekeraars scoren in vergelijking met andere financiële instellingen zoals verzekeraars, pensioenfondsen en banken wel beter. Deze andere financiële instellingen krijgen namelijk een gemiddeld cijfer van 5,4.

Overzicht vertrouwenscijfers

Zorgverzekeraars: 5,9
Artsen en andere zorgverleners: 7,4
Patiëntenverenigingen: 6,9
Andere financiële dienstverleners: 5,4

Berichtgeving in de media is van invloed

De meeste Nederlanders zijn gevoelig voor negatieve berichtgeving in de media over zorgverzekeraars. Bij negatieve berichtgeving gaat het vaak over onduidelijke zorgcontracten, beperkte vrije keuze van zorgverleners, onredelijk gedrag van zorgverleners naar zorgverleners toe en zorgverzekeraars met hoge financiële reserves. Nederlanders hebben vooral minder vertrouwen in zorgverzekeraars wanneer het gaat om integriteit, competentie en de wijze waarop zorgverzekeraars hun maatschappelijke rol invullen.

Het vertrouwen in de eigen zorgverzekeraar is wel hoger dan in zorgverzekeraars in het algemeen. Nederlanders laten hun mening over de eigen zorgverzekeraar beïnvloeden door berichten in de media en door persoonlijke ervaringen met de dienstverlening van de zorgverzekeraar. Over het algemeen zijn deze positief.

Vertrouwenscijfers zorgverzekeraars

Eigen zorgverzekeraar: 7,3
Zorgverzekeraars in het algemeen: 5,9

Dit vinden consumenten belangrijk bij een zorgverzekeraar:

1. Integriteit
2. Competentie
3. Zelfde normen en waarden als de klant (waardencongruentie)
4. Transparantie
5. Klantgerichtheid
6. Stabiliteit

Zorgverzekeraars scoren hoog op integriteit en competentie, maar laag op waardencongruentie, transparantie en klantgerichtheid. Over de financiële stabiliteit van zorgverzekeraars maken Nederlanders zich geen zorgen. Nederlanders vinden het vooral belangrijk dat zorgverzekeraars maatschappelijk betrokken en sensitief zijn (rekening houden met de gevoelens en behoeften van anderen). Bovendien vinden ze het belangrijk dat gedragingen van zorgverzekeraars passen bij de positie en verantwoordelijkheid die ze hebben in het zorgstelsel.

Nederlanders zouden graag willen dat zorgverzekeraars:

– Het belang van de patiënt en/of zorgverleners voorop zetten in plaats van zich te bekommeren om hun eigen financiële belangen
– Meer openheid van zaken geven: Wat gebeurt er precies met de premies?
– Meer duidelijkheid geven over wat er wel en niet onder de zorgverzekering valt
– Sneller reageren op vragen
– Meer meedenken met klanten en waarschuwen wanneer een klant verkeerde beslissingen maakt

Meeste vertrouwen in restitutieverzekeraars

Nederlanders hebben het meeste vertrouwen in zorgverzekeraars die voornamelijk een restitutieverzekering aanbieden en zich daarmee profileren als ‘restitutieverzekeraar’. Bij een restitutieverzekering mag u als verzekerde zelf bepalen naar welke zorgverleners u gaat. Dit type basisverzekering is duurder dan een natura- en budgetpolis, maar biedt wel alle vrijheid in zorgkeuze. Restitutieverzekeraars hebben loyalere klanten en scoren hoog op waardencongruentie. De waardencongruentie wordt beter beoordeeld, omdat restitutieverzekeraars een betere invulling geven aan hun maatschappelijke rol en de aansluiting op de normen en waarden van klanten is beter. Restitutieverzekeraars worden bovendien beter gewaardeerd als het gaat om integriteit, transparantie en klantgerichtheid.

Tips voor het kiezen van een zorgverzekeraar

Lees reviews
Op internet zijn vele reviews over zorgverzekeraars te vinden. Deze reviews geven vaak een goed beeld van wat u kunt verwachten van een zorgverzekeraar en zijn eigenlijk onmisbaar bij het maken van de juiste keuze. Het beste is reviews te lezen van hetzelfde jaar of maximaal een jaar terug. Door de jaren heen kan er namelijk veel veranderen. Wat bijvoorbeeld twee jaar geleden nog goed ging bij een zorgverzekeraar kan nu van mindere kwaliteit zijn. Het omgekeerde kan natuurlijk ook het geval zijn.

Stel zelf vragen aan verschillende zorgverzekeraars
Wanneer u zelf wilt ervaren hoe de klantvriendelijkheid van een zorgverzekeraar is, zou u enkele vragen aan verschillende zorgverzekeraars kunnen stellen. U kunt bijvoorbeeld bellen of e-mailen. Het is raadzaam om een paar verschillende vragen te stellen. De kans is dan groot dat u verschillende medewerkers van de klantenservice van een zorgverzekeraar te spreken krijgt. Op die manier kunt u een beetje ‘feeling’ krijgen met hoe klantvriendelijk een zorgverzekeraar is. U kunt tijdens het stellen van vragen beter niet laten merken dat u van plan bent bij de zorgverzekeraar een zorgverzekering af te willen sluiten. Verzekeraars halen u als klant maar wat graag binnen en dan kan het probleem ontstaan dat u een vertekend beeld krijgt. Door zelf contact te zoeken met zorgverzekeraars krijgt u tevens inzicht in hoe snel een zorgverzekeraar terug reageert, of deze goed bereikbaar is en wat de kwaliteit is van de beantwoording van vragen.

Kies een zorgverzekeraar waar u een goed gevoel bij hebt
De beste keuze is vaak de keuze waarbij u het beste gevoel hebt. Daarnaast dient u natuurlijk ook te letten op hoeveel zorgpremie u per maand wilt betalen en of een zorgverzekeraar u de juiste zorgverzekering kan aanbieden. Ga niet zomaar af op het oordeel van familie, kennissen of vrienden. U kunt deze informatie wel meenemen in uw afweging, maar ga zeker zelf ook op onderzoek uit. Zoals u hier boven ook hebt kunnen lezen, lees reviews en neem contact op met verschillende zorgverzekeraars. Dit alles bij elkaar maakt de keuze voor een zorgverzekeraar een stuk makkelijker.