Elk jaar veranderen de premies en de dekkingen voor zorgverzekeringen. Het kabinet presenteerde deze veranderingen op prinsjesdag. Komende weken worden de premies bekend gemaakt voor 2020 en kan je weer overstappen naar een andere zorgverzekering. Voordat het overstap-seizoen weer begint, zetten wij nog even de wijzigingen voor het komende jaar op een rijtje.

Minister Schippers van volksgezondheid gaf op prinsjesdag 2020 aan dat ze een premiestijging van €3,50 per maand verwacht. Deze steiging wordt echter bepaald door de zorgverzekeringen zelf. Zo gaf zorgverzekering DSW aan dat ze hun premie met €9,25 gaan verhogen. In voorgaande jaren bleek dat de andere zorgverzekeringen hun premies daarop afstemmen. De premies stijgen, maar er wordt ook meer zorg vergoed in de basisverzekering.

Uitbreidingen Basisverzekering

Plastisch chirurgie met medische noodzaak
Vanaf 2020 worden borstprothesen voor vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben vergoed. Daarnaast worden ook operaties aan het bovenooglid bij ernstige gezichtsbeperking vergoed worden vanuit het basispakket.Tot slot wordt een besnijdenis met medische noodzaak ook vergoed.

Behandelingen van etalagebenen
Etalagebenen zijn een symptoom van een vaatziekte die bij veel vijftigplussers voorkomt. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er nu een volledige vergoeding van 37 behandelingen opgenomen in het basispakket.

Fronttandvervanging tot en met 23 jaar
Heb jij in voordat je 18 werd een hoek- of snijtand verloren of deze nooit in aanleg gehad? Dan kan je deze vanaf 2020 laten vervangen. Eerder hadden alleen jongeren tot 18 jaar recht op deze behandeling.

Kortdurend eerstelijns verblijf
Met kortdurend eerstelijns verblijf wordt opvang en zorg bedoeld voor patiënten die tijdelijk niet thuis kunnen wonen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Vanaf 2020 valt dit onder de basisverzekering.

Eigen bijdrage implantaatgedragen gebitsprothesen
In 2020 vervalt de vaste eigen bijdragen van 125 euro voor een implantaatgedragen gebitsprothesen, maar daarvoor in de plaats komt een eigen bijdrage van 10 procent bij een onderkaakprothese en 8 procent voor een bovenkaak. De eigen bijdrage van 25 procent voor een normale gebitsprothese blijft hetzelfde.

Overige wijzigingen

Na jaren van stijging blijft het eigen risico in 2020 gelijk aan het eigen risico van 2016. Het eigen risico van 2020 ligt op 385 per persoon per jaar. Dit eigen risico kan verhoogd worden. Daarvoor geldt: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.

Daarnaast wordt de maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens met 20 euro per jaar verhoogd. De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens wordt met 42 euro per jaar verhoogd. Hoewel het eerst in twijfel getrokken werd of het zou blijven bestaan, blijft de werelddekking zorgkosten buiten de EU. Ook het overstappen naar andere zorgverzekeringen zou gemakkelijker moeten worden.