Vorig jaar boekten zorgverzekeraars minder winst dan de jaren daarvoor. Dit blijkt uit een inventarisatie van Follow The Money (FTM). Het gaat om een gemiddelde winstdaling van 12 procent ten opzichte van 2013. De winstmarge op de verplichte basisverzekering nam met gemiddeld 25 procent af. Op aanvullende zorgverzekeringen wordt nog nauwelijks winst gemaakt. Er zijn verzekeraars die zelfs verlies maken op hun aanvullende zorgverzekeringen.

Tot groot ongenoegen van verzekerden maken zorgverzekeraars sinds 2011 ieder jaar meer winst. In 2013 besloten de meeste zorgverzekeraars om een deel van hun winst te gebruiken om de premie in 2014 en 2015 te verlagen. Hierdoor bleef de stijging van de zorgpremie enigszins beperkt.

Daling winst zorgverzekeraars

Achmea
Daling winst: 500 miljoen (2013) naar 418 miljoen (2014)

VGZ
Daling winst: 500+ miljoen (2013) naar 233 miljoen (2014)

CZ en Menzis hadden juist een winststijging doordat ze slim belegden. ASR, Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ en DSW wisten hun winst op gelijk niveau te houden.

De winstdaling bij zorgverzekeraars is flink, zo rond de 30 procent. Dit komt omdat de inkomsten (premies) afnemen en de kosten toenemen (declaraties en bedrijfskosten). Bij aanvullende verzekeringen is de winst helemaal flink gedaald, ongeveer 90 procent. Dat is opmerkelijk, aangezien dit onderdeel een aantal jaar geleden de grootste bron van inkomsten was. Er wordt op dit moment meer geld verdiend door zorgverzekeraars met de basisverzekering.

Een groot deel van de gemaakte winst van zorgverzekeraars gaat terug naar de premiebetaler en niet zoals velen denken naar bonussen of aandeelhouders. Het andere deel gaat naar het eigen vermogen van zorgverzekeraars, omdat dit door De Nederlandsche Bank (DNB) verplicht wordt. Dit wordt door DNB verplicht omdat zorgverzekeraars hun eigen vermogen moeten vergroten. Dit eigen vermogen is nodig om toekomstige ontwikkelingen en risico’s op te vangen, bijvoorbeeld wanneer het slechter gaat met de economie of zorgsector.

De winst van zorgverzekeraars zakt op dit moment dus in en dat zou best weleens gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de zorgpremie 2016. Vorig jaar werd er ongeveer 800 miljoen euro door negen verzekeringsmaatschappijen van het reserve in de premie geïnvesteerd om zodoende de premiestijging te beperken. Ook dit jaar zullen waarschijnlijk reserves ingezet worden door verzekeringsmaatschappijen om de zorgverzekering in 2016 betaalbaar te houden. Diverse ontwikkelingen van de afgelopen tijd wijzen erop dat de zorgpremie van de zorgverzekering 2016 omhoog zal gaan.

Wanneer wordt de nieuwe zorgpremie van 2016 bekendgemaakt?

Prinsjesdag 2015
Op Prinsjesdag (derde dinsdag van september) zal de regering de wijzigingen bekend maken van de basisverzekering 2016.

Bekendmaking zorgpremie 2016
In de eerste week van november zal de zorgpremie van de nieuwe zorgverzekering 2016 (basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen) bekend worden gemaakt door de zorgverzekeraars.

Opzeggen zorgverzekering 2015
Het is mogelijk om tot en met 31 december 2015 uw huidige zorgverzekering op te zeggen. Dit is van toepassing op zowel de basiszorgverzekering als aanvullende verzekeringen.

Overstappen van zorgverzekeraar
Indien u uw zorgverzekering 2015 voor 1 januari 2016 hebt opgezegd heeft u tot 1 februari 2016 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Het is zeker verstandig om zorgverzekeringen 2016 te vergelijken, niet alleen op de prijs maar ook op vergoedingen en verzekeringsvoorwaarden.

Eigen risico 2016 omhoog?

Het eigen risico is sinds de invoering van het eigen risico (2009) ieder jaar gestegen. In 2009 bedroeg het eigen risico € 155,00, in 2015 € 375, dat is een stijging van 220 euro! De kans is groot dat het eigen risico 2016 ook omhoog gaat. De verwachting is dat het eigen risico 2016 rond de 400 euro zal bedragen. Op Prinsjesdag zal bekend worden gemaakt door de regering wat de hoogte van het eigen risico 2016 zal bedragen.