Wanneer u graag wilt weten hoe het met uw lichaam is gesteld, dan kunt u een preventief medisch onderzoek ondergaan. Een dergelijk medisch onderzoek wordt een health check genoemd. Health checks worden op dit moment nog niet vergoed vanuit de basisverzekering. De populariteit van health checks neemt sterk toe, maar omdat deze onderzoeken nog niet worden vergoed wijken veel mensen uit naar het buitenland om een health check te laten doen.

Health check ondergaan in Nederland moet gemakkelijker worden

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil graag dat het in Nederland gemakkelijker wordt om een health check te ondergaan. Daarom gaat minister Schippers binnenkort overleg plegen met verschillende gezondheidsorganisaties betreffende de vergoeding van health checks vanuit de basisverzekering.

Goede voorlichting is een vereiste

Het blijft vooralsnog wel zo dat mensen zelf moeten kunnen kiezen of ze wel of niet een health check willen laten uitvoeren. Het is in ieder geval belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden over het medisch onderzoek waar ze voor kiezen en er moet toezicht komen op de health checks. Voor iedereen moet het duidelijk zijn welke medische risico’s er kleven aan een health check. Er komen daarom drie categorieën:

Categorie 1: Health checks zonder medisch risico
Bijvoorbeeld vragenlijsten of gezondheidsapps

Categorie 2: Health checks met medisch risico
Bijvoorbeeld medische keuringen waarbij gebruik wordt gemaakt van straling

Categorie 3: Health checks met medisch risico waarbij een vergunning verplicht is
Bijvoorbeeld health checks waarbij gecontroleerd wordt op ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen medische behandeling mogelijk is

Nederland
In Nederland worden allerlei health checks aangeboden in diverse prijsklassen. Het is verstandig goed te kijken wat ervaringen van anderen zijn met een bepaalde health check en of de kwaliteit hoog is.

Buitenland
Nu gaan veel mensen nog naar het buitenland om een health check te ondergaan. In Europese landen zoals België, Frankrijk, Duitsland en Finland valt de health check onder het reguliere zorgsysteem. In Duitsland bijvoorbeeld is het zelfs mogelijk om direct via de zorgverzekering een preventief medisch onderzoek aan te vragen.

Wat is een health check?

Een health check is een preventief medisch onderzoek (PMO). U kunt het zien als een APK van uw lichaam. Steeds meer mensen willen graag een health check ondergaan, omdat ze willen weten of ze wel of niet gezond zijn. Artsen zien de health check als positief mits patiënten goed worden geïnformeerd over het preventief medisch onderzoek dat wordt ondergaan. Veel artsen zijn van mening dat wanneer mensen een of twee keer per jaar gecontroleerd worden op de basiswaarden dit kan zorgen voor een verlaging van de zorgkosten, omdat in het geval van verhoogde risico’s tijdig ingegrepen kan worden.

Soorten health checks

Basis health check
Tijdens een basis health check wordt er gekeken naar het risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten. Er wordt onder andere gekeken naar de bloeddruk, de BMI wordt berekend, er wordt een ECG gemaakt en er wordt een bloedonderzoek gedaan. Bij het bloedonderzoek wordt gekeken naar verschillende bloedwaardes zoals de waarde van het cholesterol.

Uitgebreide health check
Indien u een basis health check niet voldoende vindt, dan kunt u tegen een hogere prijs een uitgebreide health check uit laten voeren. Het is in dat geval mogelijk om bijvoorbeeld uw lichamelijk te laten onderzoeken, een echocardiografie (echo van het hart) te laten maken en uw hartritme te laten controleren.

Basisverzekering

Health checks vallen op dit moment nog niet onder de basisverzekering. Alleen bevolkingsonderzoeken geregeld vanuit de overheid worden vergoed vanuit het basispakket. In 2016 worden health checks (preventieve medische onderzoeken) net in als voorgaande jaren helaas nog niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Er zijn in Nederland zorgverzekeraars waarbij het mogelijk is om u aanvullend te verzekeren voor health checks. Met de aanvullende verzekering hebt u recht op een gedeeltelijke of volledige vergoeding van preventieve checkups. Het is belangrijk altijd vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar alvorens u een health check laat uitvoeren en waarbij u een beroep wilt doen op een vergoeding via uw zorgverzekering. Dat geldt zeker in het geval wanneer u de health check in het buitenland wilt ondergaan.

Kosten health check zelf dragen
Indien de jaarpremie van een aanvullende verzekering niet opweegt tegen de kosten voor een health check, dan kunt u de kosten beter zelf dragen. Er zijn diverse basis health checks die niet duur zijn en makkelijk zelf te betalen zijn. Maar voor welke health check u ook kiest, let er goed op dat de kwaliteit in orde is: controleer onder andere beoordelingen en garantievoorwaarden.

Gecontracteerd ziekenhuis of kliniek
Meestal wordt een health check (als die al vergoed wordt via een aanvullende verzekering) alleen vergoed wanneer u naar een gecontracteerd ziekenhuis of kliniek gaat. Het verschilt per zorgverzekeraar of het ziekenhuis of kliniek een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Zoals al eerder gezegd, kunt u het beste eerst even contact met uw zorgverzekeraar opnemen om te controleren wat er wel en niet vergoed wordt.