Meer dan de helft van alle verzekerden kiest voor een aanvullende zorgverzekering vanwege fysiotherapie. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO dat werd uitgevoerd in opdracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNFG). Helaas geeft niet elke zorgpolis voldoende dekking voor fysiotherapie of men heeft geen keuzevrijheid: de verzekerde mag niet zelf kiezen naar welke zorgaanbieder hij/zij gaat voor fysiotherapiebehandelingen.

In de meeste gevallen wordt voor een aanvullende verzekering gekozen i.v.m. fysiotherapie

Ieder jaar kiezen veel mensen naast hun basisverzekering voor een aanvullende verzekering. In de meeste gevallen kiest men hiervoor i.v.m. de dekking voor fysiotherapie. Probleem op dit moment is dat er aanvullende zorgverzekeringen zijn die onvoldoende dekking bieden voor fysiotherapie. Als u kiest voor een aanvullende zorgverzekering is het dus erg belangrijk om in de gaten te houden of de kosten voor fysiotherapie voldoende worden vergoed. Let daarnaast goed op de keuzevrijheid die u hebt bij een zorgverzekeraar. Het is wel zo fijn wanneer u de vrijheid hebt om zelf uw fysiotherapeut te mogen kiezen.

Vergoeding door de basisverzekering
Alleen bij bepaalde chronische ziektes wordt fysiotherapie door de basisverzekering vergoed. De vergoeding vanuit het basispakket geldt bovendien alleen na de eerste 20 behandelingen. Indien een verzekerde zijn/haar eigen risico nog niet heeft opgemaakt, moet de verzekerde fysiotherapiebehandelingen eerst van het eigen risico betalen.

Vergoeding door de aanvullende verzekering
Indien u als verzekerde niet met het probleem wilt komen te zitten dat behandelingen van uw eigen risico betaald moeten worden is het verstandig een aanvullende verzekering met dekking voor fysiotherapie af te sluiten. Een dergelijke aanvullende verzekering vergoedt fysiotherapiebehandelingen voor de behandeling van klachten zoals pijn aan spieren en gewrichten, stijfheid, sportblessures en reuma. Bijna alle zorgverzekeraars bieden een aanvullende verzekering voor fysiotherapie aan. Hoe meer behandelingen een verzekerde wenst, des te hoger is de premie voor de aanvullende zorgverzekering. In de meeste gevallen kan een aanvullende verzekering afgesloten worden voor vergoeding van 9 tot 36 fysiotherapiebehandelingen per jaar. Aanvullende polissen waarbij een verzekerde onbeperkt gebruik kan maken van fysiotherapie komen bijna niet meer voor.

Nieuwe zorgvergelijker voor het vergelijken van vergoeding fysiotherapie

Om verzekerden een beter overzicht te geven van vergoedingen voor fysiotherapie lanceert KNFG half november een nieuwe zorgvergelijker. Met deze vergelijker kunnen verzekerden in een oogopslag zien wat de dekking is van de verschillende zorgverzekeringen van zorgverzekeraars. Het KNGF heeft inmiddels alle fysiotherapiepraktijken posters en flyers verstrekt die uitgedeeld kunnen worden aan patiënten om hen voor te lichten over de nieuwe zorgverzekeringen van zorgverzekeraars. Het KNGF wil met de voorlichtingscampagne verzekerden bewust maken van het feit dat zij polissen goed moeten controleren op een voldoende dekking voor fysiotherapie en welke vrijheid men heeft in het kiezen van een fysiotherapeut.

Publicatie nieuwe zorgverzekeringen 2016

Ongeveer half november zullen zorgverzekeraars hun nieuwe zorgverzekeringen voor 2016 bekend maken. Vanaf dat moment kunt u beginnen met het vergelijken van zorgverzekeringen voor het maken van de juiste keuze voor uw nieuwe zorgverzekering 2016.

Niet alleen premie is belangrijk, let ook op de dekking en keuzevrijheid
Let bij het vergelijken van zorgverzekeringen niet alleen op de premie, maar vooral ook op de dekking en keuzevrijheid van zorgverzekeringen.

Maak een overzicht met de te verwachten zorgkosten voor 2016
Alvorens u zorgverzekeringen gaat vergelijken kunt u het beste eerst een overzicht maken voor uzelf met zorgkosten die u verwacht te gaan maken in 2016. Denkt u bijvoorbeeld hoge kosten te gaan maken bij de tandarts, sluit dan een aanvullende tandartsverzekering af. Denkt u veel beweegzorg nodig te hebben in 2016, bijvoorbeeld fysiotherapie, oedeemtherapie of oefentherapie (Cesar/Mensendieck), sluit in dat geval een aanvullende verzekering voor beweegzorg af en let hierbij op hoeveel behandelingen u vergoed krijgt en of u wel of niet keuzevrijheid hebt m.b.t. zorgaanbieders.