Zoals ieder jaar gaat ook in 2016 het een en ander veranderen aan de zorgverzekering. De verwachting was dat er bij de zorgverzekering 2016 het nodige rondom de vrije artsenkeuze zou gaan veranderen, maar de veranderingen zijn op dat vlak minimaal. De minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, wilde graag de vrije artsenkeuze flink beperken, maar haar voorstel sneuvelde in de Eerste Kamer. Een eerste overzicht met veranderingen voor zorgverzekering 2016 kunt u hieronder vinden.

Budgetpolis

De budgetpolis zoals we die nu kennen blijft zoals deze nu is. Dit houdt in dat zorg bij een zorgverlener waar uw verzekeraar geen afspraken mee heeft, voor het grootste deel vergoed wordt. Ook krijgt u korting op het eigen risico indien u naar een contracteerde zorgverlener gaat. Zou het voorstel van de minister door zijn gegaan, dan zou er helemaal geen zorg meer vergoed worden wanneer er geen afspraken zijn tussen uw verzekeraar en de zorgverlener.

Basisverzekering 2016

De afgelopen jaren zijn er nogal wat veranderingen doorgevoerd voor de basisverzekering. Bepaalde vergoedingen werden geschrapt, er zijn er ook bijgekomen. In 2015 was de grootste verandering dat veel zorg vanuit de AWBZ naar de basisverzekering is gegaan.

Misschien nieuwe variabele basisverzekering
Er bestaat een kans dat er vanaf 2016 een variabele basisverzekering gekozen kan worden. Door Zorginstituut Nederland wordt op dit moment onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Een variabele basisverzekering houdt in dat een behandeling die niet in de basisverzekering zit, maar die een patiënt echt nodig heeft, toch wordt vergoed. Indien een patiënt een bepaalde behandeling niet nodig heeft, dan zal de basisverzekering deze niet meer vergoeden.

Veranderingen voor de basisverzekering 2016

Kraamzorg
Kraamzorg blijft in de basisverzekering 2016. Er zal wel onderzocht worden door de minister of de kraamzorg effectiever kan en zij wil antwoord op de vraag of de zorg voor het eerste en tweede kind even lang moet zijn.

Mogelijk kosten huisarts in 2016 voor eigen rekening
Mocht het zo zijn dat huisartsen het zorgcontract voor 2016 niet tekenen, dan kan dit gevolgen hebben voor patiënten. Geen contract tussen arts en zorgverzekeraar kan ervoor zorgen dat u in 2016 een deel van de huisarts rekening zelf moet betalen. Alleen wanneer u een restitutiepolis hebt met volledig vrije zorgkeuze kunt u het bedrag declareren bij uw verzekeraar. Bij een naturapolis wordt mogelijk maar een deel vergoed.

Fysiotherapie voor chronisch zieken mogelijk in het basispakket
Zorgverzekeraars zouden graag zien dat fysiotherapie voor chronisch zieken wordt vergoed door de basisverzekering 2016. Hierbij zou gewerkt moeten worden met een chronische lijst.

Vergoeding prenatale chirurgie bij open ruggetjes
Het opereren van foetussen met een open ruggetje wordt vanaf 2016 onder bepaalde voorwaarden vergoed. Deze behandeling is op dit moment alleen mogelijk in het Belgische Leuven.

Vergoeding prenatale testen
De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt alleen uitgevoerd en vergoed na een positieve uitslag van een combinatietest. NIPT is een test waarbij bloed wordt afgenomen om te kijken of er chromosoomafwijkingen zijn. Er zijn vrouwen die de NIPT in het buitenland ondergaan zonder een combinatietest. Indien de uitslag positief is kunnen zij vanaf 1 januari 2016 wel bij hun zorgverzekeraar terecht.

Sportarts
De sportarts wordt onderdeel van de basisverzekering, omdat een sportarts officieel zal worden erkend als arts/specialist. Het is wel belangrijk dat er een verwijsbrief van de huisarts is.

Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL) en Belimumab (Benlysta)
Bij een uitgezaaid melanoom wordt de behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten vergoed vanuit de basisverzekering. Ook nieuw in het basispakket is de behandeling met het geneesmiddel Belimumab (Benlysta).

Voorwaardelijke toelatingen
– Bepaalde vorm van zenuwstimulatie bij onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn
– Behandeling van bepaalde erfelijke vorm van borstkanker (BRCA1) met hoge doses chemotherapie en bepaalde vorm van stamceltransplantatie
– Behandeling van maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht met combinatie van bepaalde chirurgische ingreep en bepaald type chemotherapie (HIPEC).

Eigen risico 2016

De verwachting is dat het eigen risico weer omhoog zal gaan. Het eigen risico stijgt hard. Zo was het eigen risico in 2009 € 155, zo is het nu al € 375. Het kan heel goed zijn dat het eigen risico in 2016 400 euro zal bedragen.

Premie zorgverzekering 2016

De premies voor de zorgverzekering 2016 zullen in november door de eerste zorgverzekeraars bekend worden gemaakt. De verwachting is dat de zorgpremie 2016 voor mogelijk iedereen omlaag zal gaan. De inkomensafhankelijke bijdrage zal toenemen.

Op 19 november 2015 moeten alle zorgverzekeraars hun premie voor zorgverzekering 2016 bekend hebben gemaakt. Pas vanaf dat moment kunt u echt goed premies van zorgverzekeringen voor 2016 met elkaar vergelijken. Het is mogelijk om tussen half november en eind december over te stappen van zorgverzekering. Indien u wilt wisselen van zorgverzekering dient u voor 1 januari 2016 uw zorgverzekering op te zeggen en een nieuwe te kiezen bij een andere zorgverzekeraar.