Een zorgverzekering met een lage premie, maar wel met beperkingen heet een budgetpolis. Dit type zorgverzekering kan aantrekkelijk lijken, tot het moment dat u zorg nodig hebt. Een budgetpolis kent best wel wat nadelen. Zo kan het zijn dat u verder moet reizen voor het verkrijgen van zorg en er zijn zelfs budgetverzekeringen waarbij herhaalmedicijnen alleen via internet besteld kunnen worden. Wees dus voorzichtig met het kiezen voor dit type zorgverzekering, want u zou zomaar eens voor hoge kosten kunnen komen te staan.

Wat is een budgetverzekering?

Een budgetverzekering is een type basisverzekering die ook wel selectief verzekering / polis wordt genoemd. Wanneer u een budgetverzekering afsluit bent u als verzekerde verplicht om naar een zorgaanbieder te gaan waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Wanneer u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet dan worden door uw zorgverzekeraar alleen de kosten vergoed van het ziekenhuis waar zij afspraken mee hebben gemaakt. Het verschil tussen een budgetverzekering en naturaverzekering is dat u naar nog minder zorgverleners kunt gaan. Budgetverzekeringen zijn vaak helemaal online en bij sommige verzekeraars die een budgetverzekering aanbieden kunnen herhaalrecepten alleen bij een internetapotheek besteld worden.

Zorg die onder de basisverzekering valt wordt bekostigd, maar om budgetpolissen zo goedkoop mogelijk aan te kunnen bieden wordt zorg ingekocht bij een beperkt aantal zorgaanbieders. Vooral de ziekenhuiszorg is selectief ingekocht bij goedkope zorgverzekeringen. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt verder moet reizen om zorg te krijgen. Het kan ook voorkomen dat slechts een deel van de kosten wordt vergoed, omdat de zorgverzekeraar met een arts of andere zorgaanbieder geen afspraken heeft gemaakt. Medisch noodzakelijke behandelingen in academische ziekenhuizen zijn wel gedekt, zelfs als de zorg niet is gecontracteerd.

Er zijn ook budgetpolissen waarbij de verzekerde verplicht is om de herhaalmedicijnen via internet te bestellen of waarbij alleen medicijnen gehaald kunnen worden bij bepaalde apotheken.

Financiële problemen

U kunt als verzekerde in grote financiële problemen terecht komen wanneer u een budgetpolis hebt. Na een bezoek aan de zorgaanbieder kan een gepeperde rekening in de brievenbus vallen wanneer blijkt dat bepaalde zorg niet gedekt wordt door een budgetpolis. Ziekenhuizen bijvoorbeeld kunnen niet in hun administratie zien hoe patiënten verzekerd zijn. Voor veel bezitters van een budgetpolis is het onduidelijk of een behandeling wel of niet vergoed wordt. Zo kan het voorkomen dat alleen bepaalde behandelingen in een ziekenhuis vergoed worden. Eigenlijk komt het er dan op neer dat patiënten vooraf duizenden declaratiecodes moeten kennen en weten of deze in hun budgetzorgverzekering zitten. Omdat codes altijd achteraf door een computer worden vastgesteld op basis van een medische diagnose kunnen artsen hun patiënten met een budgetpolis daardoor ook niet vooraf waarschuwen. Verzekeraars en ziekenhuizen wijzen naar elkaar, patiënten worden dus van het kastje naar de muur gestuurd.

Voordeel budgetverzekering

Een budgetverzekering is vaak nog goedkoper dan een restitutieverzekering en naturaverzekering. De premie van een budgetverzekering is zo laag, omdat de verzekeraar contracten afsluit om de kosten lager te houden. Alleen met een selectief aantal ziekenhuizen wordt een contract afgesloten. Een budgetverzekering is geschikt voor mensen die gezond zijn en weinig geld kwijt willen zijn aan de zorgverzekering.

Nadeel budgetverzekering

Het nadeel van een budgetverzekering is dat u als verzekerde gebonden bent aan de zorgaanbieders waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Bij een budgetpolis zijn er dit vaak niet veel. Indien u naar een ander ziekenhuis wilt gaan, dan moet u een deel van de zorgkosten zelf betalen. Wanneer het gaat om een ziekenhuisopname kan dit bedrag behoorlijk oplopen. Bij spoedeisende hulp kunt u wel altijd naar het ziekenhuis van uw keuze. U moet alles zelf online regelen. Wanneer u geen goede toegang hebt tot internet is een budgetverzekering absoluut niet handig.