Een fysiotherapie vergoeding krijgen tegenwoordig veel mensen. Ongeveer twee derde van de volwassenen in Nederland voldoet aan de beweegnorm en een groot gedeelte van deze mensen doet dat door middel van sport. Sporten brengt blessures met zich mee en vaak wordt dan een beroep gedaan op fysiotherapie. Welke verzekering voor fysiotherapie moet je dan kiezen? Op deze vraag ga ik hier een antwoord geven.

Vergelijk alle vergoedingen voor fysiotherapie

Je kunt ook alle specifieke vergoedingen per zorgverzekeraar bekijken.

Om in aanmerking te komen voor een fysiotherapie vergoeding moet je beschikken over een Nederlandse zorgverzekering. Dit is voor iedereen verplicht en daarom zal jij waarschijnlijk niet de uitzondering zijn en geen zorgverzekering hebben. De vergoedingen die zorgverzekeraars verstrekken voor het gebruik van de fysiotherapeut zijn voor een gedeelte opgenomen in het basispakket van je zorgverzekering. Een groot gedeelte van de kosten die je bij een fysiotherapeut maakt vallen echter buiten het basispakket en voor dekking van deze kosten heb je een aanvullende verzekering nodig. Welke verschillende verzekeringen bestaan er dan? Wanneer kan ik beter kiezen voor een aanvullende verzekering? Op deze vragen ga ik in dit artikel aan antwoord geven. Allereerst ga ik aangeven waarom het verstandig is om een fysiotherapieverzekering af te sluiten.

Fysiotherapie vergoeding: waarom kiezen voor een fysiotherapieverzekering?

Zoals in de inleiding al werd aangegeven zijn er heel veel mensen die wel eens gebruik maken of gebruik gaan maken van een fysiotherapeut. Nederland is een sportland en dat brengt blessures met zich mee. Bovendien wordt Nederland steeds grijzer en oudere mensen breken sneller iets als ze ten val komen. Het revalideren gebeurt vaak door middel van fysiotherapie. Kortom: vroeg of laat heeft iedereen baat bij een fysiotherapeut.

De vergoedingen die zorgverzekeraars verstrekken voor het gebruik van fysiotherapie verschillen. Als je jonger bent dan 18 jaar worden de eerste negen fysiotherapie behandelingen vergoed. Als deze negen behandelingen niet voldoende hebben geholpen dan krijg je de volgende negen behandeling ook vergoed. Als je een chronische aandoeding hebt worden al je behandelingen vergoed.
Voor volwassenen gelden andere regels. Alle kosten die je maakt voor fysiotherapie zijn niet gedekt in het basispakket, tenzij je een chronische aandoening hebt die op de lijst staat. Als je één of meerdere van deze aandoeningen hebt moet je de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling betaalt de zorgverzekeraar je kosten uit het basispakket.
Als je urine-incontinentie hebt krijg je negen behandelingen vergoed uit het basispakket.

Zoals in voorgaande alinea’s te lezen is vallen er niet heel veel behandelingen binnen het basispakket. Als je geen chronische ziekte hebt en je moet gebruik maken van fysiotherapie dan moet je kosten daarvan zelf betalen. Daarom is het verstandig om een aanvullende verzekering voor fysiotherapie af te sluiten bij je zorgverzekeraar. Zeker als je er vaak gebruik van denkt te maken.

Van welke fysiotherapie vergoeding kan ik gebruik maken?

Er bestaan verschillende soorten fysiotherapie vergoedingen. De meeste zorgverzekeraars bieden aanvullende fysiotherapieverzekeringen aan waarbij je tot een beperkt aantal behandelingen vergoed krijgt. Hierbij kun je denken aan vergoedingen voor 9, 12 of 27 behandelingen. Deze worden door de zorgverzekeraars 100% vergoed, dit gaat niet ten koste van je eigen risico. Uiteraard loopt de premie die je moet betalen op als je kiest voor meer behandelingen. Er zijn nog enkele zorgverzekeraars die alle behandelingen vergoeden in een aanvullende verzekering. Mocht je dus echt veel gebruik maken van de fysiotherapeut dan kun je het beste kiezen voor één van deze aanbieders. Ten slotte bestaan er ook nog een aantal verzekeraars die fysiotherapie tot een bepaald bedrag vergoeden. Dit kan bijvoorbeeld een maximum bedrag van €250 zijn. Alle kosten die je tot dit bedrag maakt worden dan vergoed.
De verschillende soorten fysiotherapieverzekeringen zijn je nu waarschijnlijk duidelijk, maar welke is voor jou nu het meest interessant? Hier ga ik in de volgende paragraaf verder op in.

Welke fysiotherapie vergoeding moet ik kiezen?

De fysiotherapie vergoeding die voor jou het meest voordelig is hangt van een aantal onderwerpen af. Allereerst is je leeftijd belangrijk. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan ben je goed verzekerd in je basispakket en hoef je in veel gevallen geen aanvullende verzekering af te sluiten. Als je een chronische ziekte hebt moet je de eerst 20 behandelingen zelf betalen.
Voor de meeste mensen zal gelden dat ze ouder zijn dan 18 jaar en geen chronische ziekte hebben. In dit geval is het belangrijk om in te schatten hoeveel gebruik je denkt te gaan maken van een fysiotherapeut. Doe je bijvoorbeeld aan een sport waarbij de kans op blessures groot is? Dan kan het verstandig zijn om je te verzekeren voor fysiotherapie. Hetzelfde geldt als je van jezelf weet dat je zwakke gewrichten hebt of dat je regelmatig last hebt van je rug. Schat dan in hoeveel behandelingen je nodig denkt te hebben en kies op basis hiervan een aanvullende fysiotherapieverzekering. Kijk voor het vergelijken van je ziektekostenverzekering op www.ziektekostenverzekeringvergelijken2016.nl